Thẻ thành viên và thẻ VIP

                  


QUY ĐỊNH PHÁT HÀNH THẺ


  • Thẻ V.I.P: Khi đến mua hàng tại cửa hàng Kim Bảo hoặc mua hàng online (Thẻ VIP sẽ được gửi kèm với hàng nếu khách mua online), với hóa đơn 2.000.000VND/1 lần mua khách sẽ được cấp thẻ VIP bạc, 5.000.000VND/1 lần mua sẽ được cấp thẻ V.I.P vàng và 10.000.000/1 lần mua sẽ được cấp thẻ V.I.P kim cương.

  • Thẻ thành viên: với mỗi đơn hàng từ 200,000 VND trở lên tại cửa hàng hoặc online  khách hàng sẽ được cấp 01 thẻ thành viên tích điểm (Thẻ thành viên sẽ được gửi kèm với hàng nếu khách mua online) Khi nào khách hàng có số tiền tích điểm trên 3.500.000 sẽ được cấp 1  thẻ V.I.P Bạc,10.000.000 sẽ được nâng lên thẻ V.I.P Vàng và 20.000.000 sẽ được nâng lên thẻ V.I.P Kim Cương  (Thời gian tích điểm không có giới hạn).


QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ


Quy định
THẺ THÀNH VIÊN
THẺ VIP
Thời hạn sử dụng
Không có thời hạn sử dụng
Không có thời hạn sử dụng
Đổi thẻ
Sau khi tích đủ điểm( Trên 3,5 triệu) thì thẻ thành viên sẽ thành thẻ V.I.P tạm thời cho đến khi Kim Bảo phát hành thẻ chính thức cho khách. Ngay khi có thẻ chính thức, thẻ thành viên sẽ hết hiệu lực và Kim Bảo sẽ thu lại thẻ này.
Sau khi tích đủ điểm trên 10 triệu sẽ đổi từ thẻ VIP bạc sang thẻ VIP vàng. Trên 20 triệu sẽ đổi từ thẻ VIP vàng lên VIP kim cương. Khi tích đủ điểm thẻ VIP hiện thời sẽ được sử dụng như thẻ VIP cao hơn. Ngay khi có thẻ chính thức, thẻ VIP hiện thời sẽ hết hiệu lực và Kim Bảo sẽ thu lại thẻ này.
Điểu kiện thẻ hợp lệ
1)      Tên khách hàng
2)      Chữ ký nhân viên bán hàng kèm tên chi nhánh
3)      Mã số thẻ
4)      Ngày phát hành thẻ
5)      Dấu mộc Kim Bảo
1)      Tên khách hàng
2)      Mã số thẻ
3)      Ngày phát hành thẻ
4)      Dấu mộc Kim Bảo
Thất lạc thẻ
Trường hợp khách hàng thất lạc thẻ thành viên, quý khách cần liên lạc với cửa hàng để nhận lại thẻ mới và công ty sẽ hủy mã thẻ cũ
Trường hợp khách hàng thất lạc thẻ thành viên, quý khách cần liên lạc với cửa hàng để nhận lại thẻ mới và công ty sẽ hủy mã thẻ cũ
Người dùng
Không giới hạn người dùng
Không giới hạn người dùng


CÁC ƯU ĐÃI CHO THẺ THÀNH VIÊN VÀ THẺ VIP 

 Các ưu đãi

                Thẻ thành viên

                                   Thẻ VIP

Giảm giá

·        Thẻ thành viên chưa được áp dụng giảm giá

·        Giảm giá 5% với thẻ VIP Bạc

·        Giảm giá 10% với thẻ VIP Vàng

·        Giảm giá 20% với thẻ VIP Kim cương

Tích điểm

·        Được tích điểm để lên thẻ VIP

·        Được tích điểm để nâng hạng thẻ

Khuyến mãi sinh nhật khách hàng

·        Tặng Voucher 30,000 vnd

·        Tặng voucher 50,000 vnd cho thẻ VIP Bạc

·        Tặng voucher 70,000 vnd cho thẻ VIP Vàng

·        Tặng voucher 100,000 vnd cho thẻ VIP Kim Cương

Nhận thông tin khuyến mãi và sản phẩm mới

·        Được nhận thông tin khuyến mãi và sản phẩm mới trước ngày ra mắt 2 tuần.

·        Được nhận thông tin khuyến mãi và sản phẩm mới trước ngày ra mắt 2 tuần.

Áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác

·        Không được áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác


·        Cộng dồn khuyến mãi 2% đối với thẻ VIP Bạc (VD: khuyến mãi 20% cộng dồn sẽ thành 22%)

·        Cộng dồn khuyến mãi 4% đối với thẻ VIP Vàng (VD: khuyến mãi 20% cộng dồn sẽ thành 24%)

·        Cộng dồn khuyến mãi 6% đối với thẻ VIP Kim Cương (VD: khuyến mãi 20% cộng dồn sẽ thành 26%)

·        Lưu ý: Tổng mức cộng dồn không quá 30%

  


hotline: 0283 9611 353